Репертоар

Различни по форма камерни сюжети, тематични и дивертисиментни танци намират израз в  репертоара на ансамбъла.

Поради географското разположение на гр.Ботевград характерен стил е ,,северняшкия”, но в концертната програма са включени танци от различни етнографски области  на България. Съчетанието на костюмите, реквизита и музикалното оформление е празник за зрителите по време на концерт.

Оркестърът на Ансамбъла е съставен от характерни български народни инструменти: 
· духови: кавал и гайда;
· струнни: гадулка;
· тъпан;
· акордеон – не е характерен, но е масово разпространен през последното столетие.

В програмата на ансамбъла се включват и изпълнения на песни от всички етнографски области на България. Това дава възможност за публиката, да се запознае с инструменталната народна музика и уникалните народни песни.